Kırmadan Kalorifer Kaçağı Tespiti

Kırmadan Kalorifer Kaçağı Tespiti

Kalorifer kaçağı problemleri, petek veya yerden ısıtma sistemiyle ısınan yapılarda problemlere neden olur. Özellikle de soğuk kış günlerinin çok daha çetin geçmesine sebep olur. Firmamız bu alandır uzun yıllardır faaliyet gösteriyor ve kalorifer tesisatlarında meydana gelen su kaçaklarını modern yöntemlerle tespit edip çözüm sunuyor. Firma olarak klasik yöntemler gibi bütün kalorifer sistemini, boruları hiçbir şekilde söküp kırmıyoruz. Evleri hiçbir şekilde kirletmiyor, yaşanılamaz hale getirmiyoruz. Termal kameralar kullanarak kırmadan kalorifer kaçağı tespiti yapıyor, kaçağın nereden kaynaklandığını noktasal olarak tespit edip sadece oraya işlem uyguluyoruz. Bu sayede çok küçük maliyetlerle büyük işlerin üstesinden geliyoruz.

Kalorifer kaçağının temel nedeni kalorifer borularının zarar görmesidir. Bu yerden ısıtma sistemleri ile petekli sistemlerde farklılık gösterir. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan borular tek parça halindedir. Kolektörden çıkan borular hiçbir ekleme, kaynatma yapılmadan yine kolektöre döner. Hiç ek bulunmamasından dolayı yerden ısıtmalı kalorifer sistemlerinde usta hatasından kaynaklı arıza olması söz konusu değildir. Fakat yine de yerden ısıtmalı sistemlerde de su kaçağı meydana gelebilmektedir.

Yerden ısıtmalı kalorifer sistemlerinde kaçak problemleri dışarıdan bir darbe gelmesiyle oluşuyor. Özellikle zemin parke yapıldığında duvar kenarlarına süpürgelikler çakılır. Süpürgelikler çiviler yardımıyla tutturulur ve süpürgelik için çakılan bu çiviler, kalorifer borusuna denk geldiğinde delikler oluşturarak kalorifer tesisatında su kaçaklarının oluşmasına yol açar.

Kalorifer Kaçağının Nedenleri

Petekli yani radyatörlü kalorifer sistemlerinde meydana gelen kaçaklarda radyatörlere giden borular nadir olarak duvar dibinden geçer. Bu yüzden süpürgeliklere çakılan çivilerden dolayı kalorifer tesisatının zarar görmesi ender bir durumdur. Yalnızca radyatörün altına süpürgelik yapılırken çivi çakılmamasına özen gösterilmelidir. Eğer parke döşemesini yapan usta bilinçsiz olur ve bu duruma dikkat etmezse tesisat borlarını delebilir.

Radyatörlü kalorifer sistemlerinde borular birbirine ek yapılarak döşenir. Ekler, kaynak makineleri kullanılarak yapılır. Eğer ek yapılırken borular olması gerekenden daha az ya da daha fazla ısıtılırsa ekler sağlam olmaz. Kısa veya uzun vadede de su kaçağı problemleri ortaya çıkar.

Kalorifer tesisatı tamamen zemin altından geçtiği için çıplak gözle kaçağı tespit etmek imkânsızdır. Bu yüzden de kalorifer kaçağı tespiti nasıl yapılır sorusuna verilecek cevap, özel cihazlar yardımıyla yapılabildiğidir.

Hasarlı Kalorifer Tesisatlarının Onarımı

Kalorifer kaçakları kimi zaman duvarlarda ya da zeminlerde ıslaklık oluşturabilir, dökülmelere, kabarmalara sebebiyet verebilir. Bu aşamada ilk akla gelen ve birçok kişinin uyguladığı yöntem, buraların kırılarak sorunlu bölgeye ulaşmaktır. Fakat bu girişim çoğu zaman neticesiz kalır. Çünkü ıslaklık, kabarma doğrudan kaçağın merkezi hizasında ortaya çıkmayabilir. Firmamız bütün bunların bilincinde ve hassasiyetinde olarak termal kameralar ile kaçak tespiti yapmaktadır. Kaçağın yerini kamera ile tespit eden servisimiz küçük çatlakları kimyasal ilaç yardımıyla onarabildiği gibi büyük çatlakları da başarıyla onarmaktadır.

Bir Yorum Yazın