Kış aylarında petekler, pratik ısınma yollarından biridir ve yaşam alanlarımızı en iyi şekilde ısıtırlar. Fakat ısının azalması ve istenilen verimin alınamaması gibi konularda yıllar içerisinde kendini gösterecektir. Bir zamanlar etkili şekilde yanan radyatörlerin artık yanmamasının sebebi, kombinin ısı ayarından değildir. Temel sebep, şebeke suyunu kullanan peteklerin kireçler ve diğer maddeler dolayısı ile tıkanmasıdır.

Su ise peteğin içerisinde rahatlıkla gezinemediği için ısı kayıpları meydana gelir. Su peteğin belirli alanlarına ulaşamaz ve ulaşamadığı alanlar ise soğuk kalır. Bu yüzden bir kısmın sıcak olması ya da olmaması suyun ilerleyip-ilerleyememesine bağlıdır. Bahçelievler petek temizleme ekibi olarak, günümüz koşullarının getirdiği temizleme makinesi ile sizlere hizmet sağlıyoruz.

Peteklerde Kullanılan Temizleme Makinesinin Kullanımı

Peteklerin temizlenmesi düz bir suyun içerisine gönderilerek ya da peteğin sökülerek çeşitli pisliklerden arındırılması işlemi değildir. Pis su çıksa da, katı halde kalan ve dönemeç yollarına etki eden katı kireç ya da çamurlaşmaların bu yolla önüne geçmek zordur. Bu yüzden doğrudan tesisatın pislikten arındırılarak peteğin ilk alındığı zamanki verimine ulaştırılması için İstanbul’da yer alan ekibimiz temizleme makinesi kullanır.

  • Makine basınçlı sıcak su ve kimyasal ile çalışır,
  • Petek yerinde iken makine sağlanır ve çalıştırılır,
  • Peteğin başında ortalama 30 dakika ile 1 saat kadar çalışabilir,
  • Makinenin içerisinde yer alan filtre, çözünen pisliklerin belirli alanda toplanmasını sağlar,
  • Pislikler tamamen bitinceye kadar ve peteğin iç haznesi temizlenene kadar bu çalışma devam eder.

Bu sayede petekler, Bahçelievler petek temizleme ekiplerimizi çağırmanızın kısa süre sonrasında profesyonel bir çalışma ile tamamlanmaktadır.

Petek Temizleme Kimyasalları

Kimyasalların buradaki etkisi, peteğin içerisinde kalan kireç kalıntılarının arındırılmasını sağlamaktır. Bunun içinde kimyasal kendisine özgü görevini petek içerisinde tamamlar. Bahçelievler ilçesi içerisinde, kimyasal kullanarak peteklerin temizliğini makine desteği ile sağlamaktayız. Böylece tam bir etki sağlanarak hem makinenin işlevini yerine getirmesini hem de %100 olarak kimyasal, başarılı bir şekilde tortuların ya da kireçlerin çözüşmelerini sağlar. Fakat bunların petek içerisinden dışarı atılması için temizleme makinesi kullanılır. Bahçelievler petek temizleme firması olarak makineyi var olan pisliklerin arındırılması ve dışarıya atılması için kullanmaktayız.